مته های صنعت چوب با تنوع بسیار بالا در گرید های مختلف ( فرزیت ) FREZITE

در طول بلند ۷۰ میلمیتر و کوتاه ۵۷ میلیمتر

Drilling frezite