ابزارهای سی ان سی در نوع دیاموند ، تیغچه تعویض و تمام کارباید در تنوع مختلف برای کاربردهای متنوع با هدف کیفیت و قیمت رقابتی ( فرزیت – FREZITE )

FREZITE milling